Home » news » แพทยสภาตรวจสอบ ‘หมอพูดกับคนไข้ไม่ดี’ ว่อนโซเชียล

แพทยสภาตรวจสอบ ‘หมอพูดกับคนไข้ไม่ดี’ ว่อนโซเชียล

แพทยสภา สอบกรณี หมอพูดกับคนไข้ไม่ดี ทำให้สิ้นหวัง ย้ำน่าจะมีวิธีสื่อสารที่ดีกว่านี้ เตรียมหาวิธีสื่อสารสร้างความเข้าใจ

พลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวถึงกรณีโลกออนไลน์แชร์คลิปวิดีโอแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งใช้คำพูดสื่อสารกับคนไข้ค่อนข้างรุนแรง มีเนื้อหาในการพูดคุยที่รุนแรงต่อหน้าผู้ป่วย เช่นอาการของป้าไม่มีทางรักษาหาย สั่งลาลูกๆได้เลย มีเวลาอีกแค่ 2ปี กระทั่งล่าสุดญาติแจ้งผ่านเฟซบุ๊กว่าป้าเสียชีวิตแล้ว ว่า เรื่องนี้มี 2 ทาง คือหากญาติผู้เสียชีวิตติดใจสามารถร้องเรียนแพทย์รายดังกล่าว มายังแพทยสภาให้มีการตรวจสอบได้ หรืออีกทางเมื่อเป็นข่าวและเป็นกระแสในโซเชียลมีเดีย ทางแพทยสภาก็สามารถตั้งเรื่องเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ได้เช่นกัน โดยจะต้องมีการตรวจสอบเนื้อหาในคลิปวิดีโอว่า แพทย์โรงพยาบาลเอกชนนี้ มีการสื่อสารลักษณะใด ซึ่งจากเบื้องต้น มองว่าเป็นการพูด  อาจค่อนข้างกระทบกระเทือนจิตใจได้ เนื่องจากมีวิธีพูด มีเทคนิคในการพูดให้คนไข้ไม่สะเทือนใจได้อีกมาก

อย่างไรก็ตามแพทยสภาจะมีการหารือว่า ประเด็นในการสร้างความเข้าใจร่วมกัน จะทำอย่างไรให้แพทย์มีวิธีการพูด การสื่อสารที่ทำให้คนไข้เข้าใจ แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึก มากเกินไป 

ส่วนกรณีที่เป็นข่าวครั้งนี้ก็ต้องขอตรวจสอบก่อน  และหากญาติให้ความร่วมมือแจ้งรายละเอียดต่างๆเข้ามาก็จะช่วยเรื่องนี้ได้มาก ซึ่งแพทยสภาก็ต้องสอบถามไปยังโรงพยาบาลเอกชนแห่งนั้น และแพทย์ที่ถูกร้องเข้ามาด้วย เพื่อให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย