Home » news » จัดโปรโมชั่นเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือและมั่นใจ

จัดโปรโมชั่นเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือและมั่นใจ

สิ่งนี้ส่งผลให้สายการบินนานาชาติหลายแห่งแข่งขันกันจัดโปรโมชั่นเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือและมั่นใจได้ว่าช่องการบินของพวกเขาที่สนามบิน AOT จะถูกครอบครองอย่างเต็มที่ตลอดเวลา เรายังคาดหวังว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะยังคงมีสุขภาพดีตลอดทั้งปีและจะเพิ่มจำนวนผู้โดยสารที่สนามบิน 6 แห่งของเราโดยเพิ่มขึ้นระหว่าง 6% และ 7% จาก 139.52 ล้านบันทึกในปีที่แล้ว

สนามบินสุวรรณภูมิมีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 6.22% เมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้เป็น 17.65 ล้านคนตามด้วยสนามบินดอนเมืองซึ่งเพิ่มขึ้น 2.8% ในไตรมาสแรกเป็น 10.69 ล้านคนและภูเก็ต สนามบินที่มีผู้โดยสารร้อยละ 1.09 ถึง 5.34 ล้าน จำนวนผู้โดยสารที่สนามบินเชียงใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.26 ในไตรมาสแรกเป็น 3.21 ล้านในขณะที่สนามบินเชียงรายมีอัตราผู้โดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.52 เป็น 806,102 คน ในขณะเดียวกันผู้โดยสารที่สนามบินหาดใหญ่ลดลงร้อยละ 4.79 ในไตรมาสแรกเหลือประมาณ 1.01 ล้านคน จำนวนเที่ยวบินในทั้งหกสนามบินเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.76 ในไตรมาสแรกของปีที่แล้วเป็น 233,107 เที่ยวบินระหว่างประเทศซึ่งมี 127,951 เที่ยวบินเพิ่มขึ้น 7.23% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว